VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Adresas: Justiniškių g. 14C, Vilnius LT-05131
Įmonės kodas: 124369537
PVM kodas: LT243695314
Tinklalapio versija neįgaliesiems
Telefonas
visuose
tinkluose033
(+370 5) 263 88 00
Pamainos vyr. gyd.
konsultacijai:
(+370 5) 263 88 09

Apie mus

 

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau VGMPS) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti, iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta, viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos vizija: Sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti Europos Sąjungos standartus, šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, gerai vertinama pacientų ir patraukli darbuotojams.

Įstaigos misija: patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius, teikiant operatyvias, saugias, kokybiškas, ir prieinamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, racionaliai naudojant materialinius bei žmogiškuosius išteklius. GMP stotis įgyvendina ir tobulina kokybės vadybos sistemą, siekia būti sertifikuota, atitinkanti LST EN ISO 9001 : 2001 reikalavimus įstaiga.

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis yra viena seniausių Rytų Europoje. Ji įkurta 1902 metais. Antroje 1899 metų pusėje iniciatorių grupė (viso 11 žmonių), kuriai vadovavo grafienė Sofija Tiškevič, pateikė Vilniaus Gubernatoriui Greitosios medicinos pagalbos draugijos projektą ir įstatus, prašydama, kad jis tarpininkautų siekiant, kad General-gubernatorius patvirtintų šį projektą. Netrukus buvo įregistruota Greitosios medicinos pagalbos draugija ir leista atidaryti Greitosios medicinos pagalbos stotį. GMP draugijos prezidentu buvo išrinktas grafas Vladislovas Tiškevičius. Tačiau iki faktinio Greitosios medicinos pagalbos stoties atidarymo praėjo dar 2 metai. Vyko intensyvus susirašinėjimas su įvairiomis organizacijomis, ieškoma lėšų medicinos priemonių įsigijimui, patiems reikėjo įsirengti patalpas, ieškoti naujų Draugijos narių. 1902 m. gruodžio 31 d. Greitoji jau turėjo dvi arkliais traukiamas karietas ir du medicininius krepšius. Ši data laikoma Greitosios medicinos pagalbos įkūrimo data.

1951 - 1972 m. Vilniaus m. Greitosios medicinos pagalbos stotis pasiekė žymių laimėjimų: pertvarkyta statistika, sukurta Greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kortelė, organizuotos specializuotos brigados.

1980 metais Vilniaus GMP stotis dalyvavo TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje ir už gerą darbo organizavimą buvo apdovanota II laipsnio diplomu, o keturi jos darbuotojai – vienu sidabro ir trimis bronzos medaliais. Vilniaus GMP stotis tapo „pažangaus patyrimo mokykla“ buvusios TSRS GMP stočių darbuotojams, joje buvo rengiami seminarai ir konferencijos. Vilniaus GMP stoties patirtį  Rygos, Minsko, Kijevo, Charkovo ir kitų miestų GMP stotyse.

Neužmirštamas ir istoriškai svarbus atgimimo laikotarpis. Garsioji Sovietų Sąjungos ekonominė blokada privertė greitai reorganizuoti valdymą, buvo pastočių kūrimo stimulas. Per visai mūsų valstybei reikšmingus Sausio 13-osios įvykius Vilniaus Greitoji pagalba liko viena iš organizuotų tarnybų, atlikusių savo pareigą. Didelė dalis mūsų gydytojų, bendruomenės slaugytojų, GMP pagalbinių darbuotojų, vairuotojų apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Mums yra žinomi šie buvę Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovai (pradedant 20-aisiai praėjusio amžiaus metais): I. Lopato, L. Šemys, J. Kunsevičius, V. Okunis, J. Lipnickas, T. Čajevskis, A. Volkova, G. Tichonavičius, M. Ginkas, V. Banevičius, V. Adomėnas, A. Čekuolis, J. Drobnys, R. Šagždavičius, V. Pumputienė, J. Augustinavičius.

Šiuo metu mūsų įstaigoje dirba virš 400 žmonių.