PAGALBOS TELEFONAI

Teo: 03 arba (8 5) 263 88 00
Tele2, Bite: 033,
Omnitel: 103
Pamainos vyr.gyd. konsultacijai: (8 5) 263 88 09

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis, kaip ir policija, armija, gaisrininkai teikia strateginio pobūdžio paslaugas ir veikia kaip vieninga sistema..

Nuo 2013 m. sausio 1 d. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis perėmė Zarasų rajono pagalbos skambučių 03, 033, 103 administravimą. Nuo vasario 15 d. 00:00 val. perėmė Visagino raj. pagalbos skambučius. Nuo 2014 metų balandžio 1d. 00:00 val. perimame Molėtų raj. pagalbos skambučius.

Apie mus


Pasaulinės sveikatos dieną iškilmingai pagerbti sostinės medikai – įteikti „Auksinės širdies“ apdovanojimai

 

     Pasaulinės sveikatos dienos proga Vilniaus rotušėje pagerbti sostinės medikai, jiems įteikti „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimai ir mero padėkos. 2013 metų "Auksinės širdies" apdovanojimas įteiktas skubios pagalbos specialistei Alai Uznienei. Mero padėką gavo gydytoja Nijolė Dmitrijevienė. Sveikiname!

  

 Gerbiami Molėtų rajono gyventojai!

 

     Nuo 2014 metų balandžio mėn. 1 dienos Molėtų rajono gyventojai kvies greitosios medicinos pagalbos medikus per Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinę telefonais iš TEO - 03, iš OMNITEL - 103, iš Bite, Tele2 - 033. Paskambinę šiais telefonas Jūs išgirsite "Greitoji, įvykio vietos adresas?". Prašome nepykti už papildomus klausimus, tiksliai ir aiškiai atsakykite į juos, nuo to priklauso kaip greitai GMP brigada atvyks į nelaimės vietą. Dėkojame už supratingumą. Linkime Jums sveikatos ir gražaus pavasario.

 

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties kolektyvas

 

 

 

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau VGMPS) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti, iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta, viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos vizija: Sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti Europos Sąjungos standartus, šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, gerai vertinama pacientų ir patraukli darbuotojams.

Įstaigos misija: patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius, teikiant operatyvias, saugias, kokybiškas, ir prieinamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, racionaliai naudojant materialinius bei žmogiškuosius išteklius. GMP stotis įgyvendina ir tobulina kokybės vadybos sistemą, siekia būti sertifikuota, atitinkanti LST EN ISO 9001 : 2001 reikalavimus įstaiga.

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis yra viena seniausių Rytų Europoje. Ji įkurta 1902 metais. Antroje 1899 metų pusėje iniciatorių grupė (viso 11 žmonių), kuriai vadovavo grafienė Sofija Tiškevič, pateikė Vilniaus Gubernatoriui Greitosios medicinos pagalbos draugijos projektą ir įstatus, prašydama, kad jis tarpininkautų siekiant, kad General-gubernatorius patvirtintų šį projektą. Netrukus buvo įregistruota Greitosios medicinos pagalbos draugija ir leista atidaryti Greitosios medicinos pagalbos stotį. GMP draugijos prezidentu buvo išrinktas grafas Vladislovas Tiškevičius. Tačiau iki faktinio Greitosios medicinos pagalbos stoties atidarymo praėjo dar 2 metai. Vyko intensyvus susirašinėjimas su įvairiomis organizacijomis, ieškoma lėšų medicinos priemonių įsigijimui, patiems reikėjo įsirengti patalpas, ieškoti naujų Draugijos narių. 1902 m. gruodžio 31 d. Greitoji jau turėjo dvi arkliais traukiamas karietas ir du medicininius krepšius. Ši data laikoma Greitosios medicinos pagalbos įkūrimo data.

1951 - 1972 m. Vilniaus m. Greitosios medicinos pagalbos stotis pasiekė žymių laimėjimų: pertvarkyta statistika, sukurta Greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kortelė, organizuotos specializuotos brigados.

1980 metais Vilniaus GMP stotis dalyvavo TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje ir už gerą darbo organizavimą buvo apdovanota II laipsnio diplomu, o keturi jos darbuotojai – vienu sidabro ir trimis bronzos medaliais. Vilniaus GMP stotis tapo „pažangaus patyrimo mokykla“ buvusios TSRS GMP stočių darbuotojams, joje buvo rengiami seminarai ir konferencijos. Vilniaus GMP stoties patirtį  Rygos, Minsko, Kijevo, Charkovo ir kitų miestų GMP stotyse.

Neužmirštamas ir istoriškai svarbus atgimimo laikotarpis. Garsioji Sovietų Sąjungos ekonominė blokada privertė greitai reorganizuoti valdymą, buvo pastočių kūrimo stimulas. Per visai mūsų valstybei reikšmingus Sausio 13-osios įvykius Vilniaus Greitoji pagalba liko viena iš organizuotų tarnybų, atlikusių savo pareigą. Didelė dalis mūsų gydytojų, bendruomenės slaugytojų, GMP pagalbinių darbuotojų, vairuotojų apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Mums yra žinomi šie buvę Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovai (pradedant 20-aisiai praėjusio amžiaus metais): I. Lopato, L. Šemys, J. Kunsevičius, V. Okunis, J. Lipnickas, T. Čajevskis, A. Volkova, G. Tichonavičius, M. Ginkas, V. Banevičius, V. Adomėnas, A. Čekuolis, J. Drobnys, R. Šagždavičius, V. Pumputienė, J. Augustinavičius.

Šiuo metu mūsų įstaigoje dirba virš 400 žmonių.