PAGALBOS TELEFONAI

Teo: 03 arba (8 5) 263 88 00
Tele2, Bite: 033,
Omnitel: 103
Pamainos vyr.gyd. konsultacijai: (8 5) 263 88 09

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis, kaip ir policija, armija, gaisrininkai teikia strateginio pobūdžio paslaugas ir veikia kaip vieninga sistema..

Nuo 2013 m. sausio 1 d. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis perėmė Zarasų rajono pagalbos skambučių 03, 033, 103 administravimą. Nuo vasario 15 d. 00:00 val. perėmė Visagino raj. pagalbos skambučius. Nuo 2014 metų balandžio 1d. 00:00 val. perimame Molėtų raj. pagalbos skambučius.

Darbuotojams

Atsiskaitymo lapelių ir tabelių peržiūra (Instrukcija)

 TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Darbo grafikai

Pažymų užsakymas

 

 

 KONFERENCIJOS

 

2014 m. balandžio 28-29 d. kviečiame į konferenciją "11-oji metinė Baltijos tinklo prieš gyvybei pavojingas virusines infekcijas konferencija". Plačiau...

2014 m. gegužės 9 d. Kviečiame dalyvauti konferencijoje „SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PACIENTŲ SAUGA” Plačiau...

2014 m. gegužės 16 d. kviečiame dalyvauti konferencijoje „VAIKŲ ŪMINĖS BŪKLĖS IR SKUBIOJI PAGALBA JOMS ATSITIKUS“ arba „VAIKŲ ŪMINĖS KARDIOLOGINĖS BŪKLĖS IR SKUBIOJI PAGALBA JŲ METU“ Plačiau...
  

Informacija apsidraudusiesiems savanorišku sveikatos draudimu:
 
1. Forma SD05_Prasymas SD ismokai gauti
2. Vaistinės
3. Medicinos įstaigos

 

 

 

Gydytojų dėmesiui! 

Nuo 2010 metų rugpjūčio 5 d. įsigaliojo įstatymas Nr. V-697 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, kuriame nurodoma, kad Greitosios pagalbos paslaugą gali teikti tik medicinos gydytojas.
Prašome kardiologų, psichiatrų, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų išsiimti medicinos gydytojo licenciją. Medicinos gydytojo licencijai gauti reikalingi dokumentai : Nustatytos formos paraiška, aukštojo mokslo diplomas, rezidentūros pažymėjimas, pažyma iš darbovietės apie profesinę veiklą, medicininė pažyma forma Nr. 048. , dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Dėl licencijų išsiėmimo kreiptis į Personalo skyrių , 7 kab. pas Dalią Šaumanienę. Pasiteirauti galima tel. 8 5 210 28 96
 

  • Gerb. darbuotojai, jei turite problemų dėl darbo drabužių, prašome juos atnešti ūkio tarnybos vadovei Marijai (19 kab.)

 

DĖL ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS MEDICINOS DRAUGIJOS ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KONFERENCIJŲ

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį „Įrodymais pagrįstos medicinos draugijos“, Karolinos viešbučio konferencijų centre , adresu Sausio 13-osios g. 2, 13 val. organizuojamos kvalifikacijos kėlimo konferencijos. Pažymėjimai galioja visų specialybių gydytojams ir bendruomenės slaugytojams. Dalyvio mokestis 10 litų. Jei pažymėjimas nereikalingas,  įėjimas laisvas.

 

NUO2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

  1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas
  2. Vaiko gaivinimo standartas
  3. Naujagimio gaivinimo standartas

 

DEL SIUNTIMO DIAGNOZIŲ PILDYMO PAGAL TLK-10-AM

Primename, kad pildant greitosios medicinos pagalbos ligonio siuntimą (forma Nr. 114/a ) eilutėje „GMP gydytojo arba felčerio nustatyta diagnozė, šifras" reikia parašyti ligos diagnozę ir būtinai jos kodą pagal TLK-10-AM.

Vilniaus TLK

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė