VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Adresas: Justiniškių g. 14C, Vilnius LT-05131
Įmonės kodas: 124369537
PVM kodas: LT243695314
Tinklalapio versija neįgaliesiems
Telefonas
visuose
tinkluose033
(+370 5) 263 88 00
Pamainos vyr. gyd.
konsultacijai:
(+370 5) 263 88 09

Darbuotojams

Prisijungti prie statistinių duomenų programos vyksta taip:

kortele.vgmps.lt   

Naudotojo vardas aaaaaa
Slatažodis AAA*bbb*0000

 

Atsiskaitymo lapelių ir tabelių peržiūra (Instrukcija)

 TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Darbo grafikai

Pažymų užsakymas

 VšĮ GMP medikų dėmesiui !

 2015 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį) 8val. įvyks medikų gamybinis susirinkimas.
Dienotvarkėje:
1. Šių dienų GMP darbo aktualijos.
2. Dėl pasitaikančių trūkumų GMP medikų darbe ir priemonių trūkumams šalinti.

Medikų dalyvavimas privalomas.
Administracija

 

2015 m. rugsėjo 25 d. (penktadienis)

„Karolinos“ viešbučio konferencijų centras, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

Konferencija: UROLOGIJOS SEMINARAI

Konferencija skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojams.
Dalyviams bus išduoti 6 valandų pažymėjimai.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:

 

Darbuotojų dėmesiui !!!

Prašome, į Personalo skyrių užeiti visus darbuotojus (išskyrus pagalbinius darbuotojus) pasirašyti pakeitimus darbo sutartyse, dėl pareiginės algos padidinimo.

Administracija

pavyzdys 

DARBUOTOJŲ DĖMESIUI !

Jau yra savanoriško sveikatos draudimo knygelės.

Knygelės bus išduodamos nuo 2015m. liepos 8 dienos personalo skyriuje,
kabinetas Nr.07, o nuo liepos 13 d. kabinete Nr.05.
 

Administracija

 

VISIEMS GMPS DARBUOTOJAMS

 

VGMPS Korupcijos prevencijos komisija susipžinusi su paskutiniu metu skelbiama informacija respublikos žiniasklaidoje, TV laidose, įstaigos darbuotojams susirinikimo metu, posėdžio metu priėmė sprendimą raštiškai apklausti kiekvieną GMPS darbuotoją pagal pateiktus klausimus, ar minimi  korupcijos atvejai yra pagrįsti.

 

Labai prašome visus GMPS darbuotojus iki 2015 m. liepos mėn. 27 d. kreiptis į Korupcijos prevencijos komisijos narius dėl korupcijos apraiškų mūsų įstaigoje ir atsakyti į pateiktus klausimus.

 

Apklausos lapus dėl korupcijos apraiškų GMPS užpildyti galima pas šiuos Korupcijos prevencijos komisijos narius:

Komisijos pirmininką – Zigfridą Januškevičių (vyr. finansininkas, tel. 2102897)

Narius:

Dalią Šaumanienę (darbų saugos ir sveikatos specialistė, tel. 2102896)

Vytenį Keršį (dispečerinės tarnybos vadovas, tel. 2638809)

Aną Feiginą (medicininės statistikos skyriaus vadovė, tel. 2725270)

 

Pagarbiai

 

Korupcijos prevencijos pirmininkas

Zigfridas Januškevičius

 

Informacija apsidraudusiesiems savanorišku sveikatos draudimu:
 
1. Forma SD05_Prasymas SD ismokai gauti
2. Vaistinės ir medicinos įstaigos
   

 

Gydytojų dėmesiui! 

Nuo 2010 metų rugpjūčio 5 d. įsigaliojo įstatymas Nr. V-697 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, kuriame nurodoma, kad Greitosios pagalbos paslaugą gali teikti tik medicinos gydytojas.
Prašome kardiologų, psichiatrų, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų išsiimti medicinos gydytojo licenciją. Medicinos gydytojo licencijai gauti reikalingi dokumentai : Nustatytos formos paraiška, aukštojo mokslo diplomas, rezidentūros pažymėjimas, pažyma iš darbovietės apie profesinę veiklą, medicininė pažyma forma Nr. 048. , dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Dėl licencijų išsiėmimo kreiptis į Personalo skyrių , 7 kab. pas Dalią Šaumanienę. Pasiteirauti galima tel. 8 5 210 28 96
 

  • Gerb. darbuotojai, jei turite problemų dėl darbo drabužių, prašome juos atnešti ūkio tarnybos vadovei Marijai (19 kab.)

 

DĖL ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS MEDICINOS DRAUGIJOS ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KONFERENCIJŲ

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį „Įrodymais pagrįstos medicinos draugijos“, Karolinos viešbučio konferencijų centre , adresu Sausio 13-osios g. 2, 13 val. organizuojamos kvalifikacijos kėlimo konferencijos. Pažymėjimai galioja visų specialybių gydytojams ir bendruomenės slaugytojams. Dalyvio mokestis 10 litų. Jei pažymėjimas nereikalingas,  įėjimas laisvas.

 

NUO2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

  1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas
  2. Vaiko gaivinimo standartas
  3. Naujagimio gaivinimo standartas

 

DEL SIUNTIMO DIAGNOZIŲ PILDYMO PAGAL TLK-10-AM

Primename, kad pildant greitosios medicinos pagalbos ligonio siuntimą (forma Nr. 114/a ) eilutėje „GMP gydytojo arba felčerio nustatyta diagnozė, šifras" reikia parašyti ligos diagnozę ir būtinai jos kodą pagal TLK-10-AM.

Vilniaus TLK

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė