VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Adresas: Justiniškių g. 14C, Vilnius LT-05131
Įmonės kodas: 124369537
PVM kodas: LT243695314
Tinklalapio versija neįgaliesiems
Telefonas
visuose
tinkluose033
(+370 5) 263 88 00
Pamainos vyr. gyd.
konsultacijai:
(+370 5) 263 88 09

Darbuotojams

Prisijungti prie statistinių duomenų programos vyksta taip:

kortele.vgmps.lt   

Naudotojo vardas aaaaaa
Slaptažodis AAA*bbb*0000

 

Atsiskaitymo lapelių ir tabelių peržiūra (Instrukcija)

VŠĮ GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Dėl GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

 TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Darbo grafikai

Pažymų užsakymas

 

 Gerbiami vairuotojai,

 Vadovaujantis SAM įsakymu nuo 2018 metų GMP vairuotojais galės dirbti tik turintys paramediko kvalifikaciją.
Paramedikų mokslai trunka 2 metus, todėl vairuotojai neturintys paramediko kvalifikacijos iki 2016-08-10 turi pristatyti žemiau išvardintus dokumentus į VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val. 103 kabinete (I aukštas), adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas. Informacija telefonu: 8 37 32 41 72 arba 8 626 64580
Dokumentai :
1. Pasas arba ID kortelė (originalas ir kopija).
2. Atestatas ( originalas ir kopija).
3. Keturias (4) nuotraukas (dokumentines)
4. Sveikatos pažymą 086A
5. Papildomi dokumentai (santuokos; ištuokos; vairuotojo pažymėjimo; karinis, įvairių įgytų išsilavinimų kopijos ir kt.).

Apie dokumentų pateikimą privalote informuoti administratorę.

Administracija

 

DARBUOTOJŲ DĖMESIUI !

 

DĖL SALMONELIOZĖS PROTRŪKIO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

MOKYMAI GMP VAIRUOTOJAMS

"PRIVALOMOJI PIRMOJI PAGALBA"

 

Mokymo Programa

 

Pirmoji d.   Antroji d.    Trečioji d.    Ketvirtoji d.    Penktoji d. 

 

    

DĖL ZIKOS VIRUSINĖS INFEKCIJOS

(2016-02-22 raštą Nr. 19(19.29.)-2-2216)

 

Gerbiami darbuotojai informuojame, kad Jūs privalote laikytis GMP stoties nustatytos darbo tvarkos, t.y.:

1. Vaistų komplektavimo skyriuje medikamentai ir medicininis inventorius išduodamas nuo 11 valandos.
2. Vaistų komplektavimo skyriuje medikamentus gali paimti tik medikas arba paramedikas (atsakingas už darbą pastotėje).
3. Dėl medicininių dujų keitimo reikia kreiptis tik į komplektavimo skyriaus darbuotojus.
4. Dėl atvykimo pas transporto skyriaus darbuotojus derinti su D. Gaspariūnu arba J. Kozlovskiu.
5. Kompiuterinės įrangos gedimai derinami su VGMPS IT specialistu R. Teimurovu.
6. Atvykimas į VGMP centrą derinamas su operatyvinės pagalbos tarnybos vadovu arba su pamainos vyresniuoju gydytoju (ne darbo laikų 17.00 val iki 07.00 val. švenčių ir poilsio dienomis).

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ DĖMESIUI
Tik žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“
2016 m. vyks profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

(turinys)
 

  

 

 Prašymo pavyzdys pakeisti laikus elektroninėje iškvietimų kortelėje

 (parsisiųsti prašymą)

____________________________________________________________________

 

pavyzdys 

 

 

 

NUO2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

  1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas
  2. Vaiko gaivinimo standartas
  3. Naujagimio gaivinimo standartas

 

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė