VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Adresas: Justiniškių g. 14C, Vilnius LT-05131
Įmonės kodas: 124369537
PVM kodas: LT243695314
Tinklalapio versija neįgaliesiems
Telefonas
visuose
tinkluose033
(+370 5) 263 88 00
Pamainos vyr. gyd.
konsultacijai:
(+370 5) 263 88 09

Darbuotojams

Atsiskaitymo lapelių ir tabelių peržiūra (Instrukcija)

 TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Darbo grafikai

Pažymų užsakymas

 

 

 KONFERENCIJOS

 
 

LIETUVOS VAIKŲ KARDIOLOGŲ DRAUGIJA
VILNIAUS PEDIATRŲ DRAUGIJA
MOKSLINIS PRAKTINIS MEDICINOS ŽURNALAS "PEDIATRIJA"


2015 m. gegužės 8 d. (penktadienis)
„Karolinos" viešbučio konferencijų centras, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius
Konferencija
Salė A „KAI KURIOS VAIKŲ SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS"
Salė B „VAIKŲ KARDIOLOGIJOS AKTUALIJOS: KLINIKINIŲ ATVEJŲ PRISTATYMAS IR NAGRINĖJIMAS"
! Konferencija skirta visų specialybių vaikų gydytojams, šeimos medicinos gydytojams, bendrosios praktikos ir vaikų slaugytojams.
! Dalyviams bus išduoti 7 valandų tobulinimosi pažymėjimai.
Išankstinė registracija vykdoma tik internetu puslapyje http://www.medpraktika.lt/renginys/geguzes8 paspaudus "Registruotis" šiame lange.
Registruojantis būtina nurodyti el. pašto adresą, kuriuo bus išsiųstas registracijos patvirtinimas.
Iš anksto užsiregistravus, dalyvavimas nemokamas!

PASTABA:

Nemokamų vietų skaičius konferencijoje – ribotas, todėl organizatorius pasilieką teisę stabdyti nemokamą registraciją.
Dalyvio mokestis neužsiregistravusiems internetu – 10 Eur (mokamas konferencijos dieną).
Pažymėjimai bus išduodami tik konferencijos dieną. Pasibaigus konferencijai, t. y. kitą dieną, visi pažymėjimai yra anuliuojami.
Gydytojai atsiimdami pažymėjimus privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Vienas gydytojas gali atsiimti ne daugiau kaip du pažymėjimus, iš kurių vienas turi būti pasiimančio asmens. (programa)

 ,,Neuroangiochirurgijos centras 2015"

VU MF Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neuroangiochirurgijos centras rengia mokslinę-praktinę konferenciją. 2015 metų gegužės 8 dieną.

Konferencija įvyks Šarūno viešbutyje. Raitininkų g. 4, Vilnius. Pradžia 10val. Registracija nuo 9val. Dalyvių registracijos mokestis - 10 EUR, studentams ir rezidentams - 5 EUR. Bus išduodami pažymėjimai. (programa)

 

Informacija apsidraudusiesiems savanorišku sveikatos draudimu:
 
1. Forma SD05_Prasymas SD ismokai gauti
2. Vaistinės ir medicinos įstaigos
   

 

Gydytojų dėmesiui! 

Nuo 2010 metų rugpjūčio 5 d. įsigaliojo įstatymas Nr. V-697 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, kuriame nurodoma, kad Greitosios pagalbos paslaugą gali teikti tik medicinos gydytojas.
Prašome kardiologų, psichiatrų, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų išsiimti medicinos gydytojo licenciją. Medicinos gydytojo licencijai gauti reikalingi dokumentai : Nustatytos formos paraiška, aukštojo mokslo diplomas, rezidentūros pažymėjimas, pažyma iš darbovietės apie profesinę veiklą, medicininė pažyma forma Nr. 048. , dokumentas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (originalas) (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Dėl licencijų išsiėmimo kreiptis į Personalo skyrių , 7 kab. pas Dalią Šaumanienę. Pasiteirauti galima tel. 8 5 210 28 96
 

  • Gerb. darbuotojai, jei turite problemų dėl darbo drabužių, prašome juos atnešti ūkio tarnybos vadovei Marijai (19 kab.)

 

DĖL ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS MEDICINOS DRAUGIJOS ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KONFERENCIJŲ

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį „Įrodymais pagrįstos medicinos draugijos“, Karolinos viešbučio konferencijų centre , adresu Sausio 13-osios g. 2, 13 val. organizuojamos kvalifikacijos kėlimo konferencijos. Pažymėjimai galioja visų specialybių gydytojams ir bendruomenės slaugytojams. Dalyvio mokestis 10 litų. Jei pažymėjimas nereikalingas,  įėjimas laisvas.

 

NUO2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

  1. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas
  2. Vaiko gaivinimo standartas
  3. Naujagimio gaivinimo standartas

 

DEL SIUNTIMO DIAGNOZIŲ PILDYMO PAGAL TLK-10-AM

Primename, kad pildant greitosios medicinos pagalbos ligonio siuntimą (forma Nr. 114/a ) eilutėje „GMP gydytojo arba felčerio nustatyta diagnozė, šifras" reikia parašyti ligos diagnozę ir būtinai jos kodą pagal TLK-10-AM.

Vilniaus TLK

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė