Savanorystė

Atgal

Savanoriu gali tapti asmuo nuo 18 metų. Iš savanorio nereikalaujama tam tikros kvalifikacijos ar patirties, išsilavinimo. Savanoriška veikla tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui.

Norėdamas užsiimti savanoriška veikla, asmuo turi atvykti į VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties Personalo skyrių, adresu: Justiniškių 14c-1 Vilnius, sudaryti savanoriškos veiklos sutartį.

Su savimi turi turėti:

  • medicininę pažymą (forma 047/a),

  • 1 fotonuotrauką,

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atskirais atvejais pažymą apie teistumą.

Tel. nr. pasiteirauti: (8 5) 210 28 96


script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė