Teisinė informacija

Atgal

 

Vadovaujantis  pacientų duomenų apsaugos įstatymu informacija apie iškvietimus, aptarnautus pacientus telefonu neteikiama.

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1866. Lietuvos Respublikos Administracinių Teisės pažeidimų kodekso 44 straipsnio 187 straipsnis. "Pasipriešinimas policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento, valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimas".

 
2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1866. Lietuvos Respublikos Administracinių Teisės pažeidimų kodekso 48 straipsnio 18820 straipsnis. "Skambinimas pagalbos telefono numeriais žinant, kad nėra pagalbos poreikio užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų litų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų." Nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai), tam įgalioti vidaus reikalų ir policijos pareigūnai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.
 
Informacijos teikimas telefonu vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. Nr. 65  įsakymu Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo.

ĮSTATYMAI

BENDRIEJI TEISĖS AKTAI

VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES ĮSTATAI

PAGRINDINIAI, GMP VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS (ištrauka iš įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių)

IŠVADA DĖL VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES AUDITO


script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė