PRAŠYMAS - PAKEISTI LAIKUS ELEKTRONINĖJE IŠKVIETIMŲ KORTELĖJEVŠĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties
Išvažiuojamųjų brigadų tarnybos vadovui
Aleksandr Volodko
PATVIRTINTA
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties
Direktoriaus 2015-10-26 įsakymu Nr. 1-R-65

PRAŠYMAS

PAKEISTI LAIKUS ELEKTRONINĖJE IŠKVIETIMŲ KORTELĖJE

- -

Prašau pakeisti

Pataisytas laikas rašomojoje arba elektronineje iškvietimo kortelėje savavališkai bus traktuojamas kaip dokumentų klastojimas ir grubus vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimas. VšĮ GMP stoties administracija taikys drausmines nuobaudas už nesankcionuotą laikų taisymą elektroninėje ar rašomojoje kortelėje (forma Nr. 110/a).

Šį prašymą galima atsiųsti skenuotą el. adresu aleksandr.volodko@vgmps.lt bet kuriuo paros metu arba šią formą užpildyti ranka ir palikti operatyvinės pagalbos tarnybos kabinete, arba pas pamainos vyresnįjį gydytoją, arba pas dispečerinės tarnybos vadovą, arba pas pamainos vyr. dispečerį.

Pakeitimai atliekami darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

20 m. d.