Teisinė informacija

Atgal

 

Vadovaujantis  pacientų duomenų apsaugos įstatymu informacija apie iškvietimus, aptarnautus pacientus telefonu neteikiama.

 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1866. Lietuvos Respublikos Administracinių Teisės pažeidimų kodekso 44 straipsnio 187 straipsnis. "Pasipriešinimas policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento, valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimas".

 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, 493 straipsnis. Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga

1. Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas žinant, kad pagalba nereikalinga, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
2. Priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 
Informacijos teikimas telefonu vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. Nr. 65  įsakymu Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo.

ĮSTATYMAI

BENDRIEJI TEISĖS AKTAI

VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES ĮSTATAI

PAGRINDINIAI, GMP VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI

VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS (ištrauka iš įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių)

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis kokybės politika.

VGMPS Darbo grafikų sudarymo ir darbo ir poilsio laiko apskaitos tvarkos aprašas


script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė